0 0 0
 
     
 
 
Top.LV

Ilūkste, Latvija (Ilūkste)

Objekta veids: upe

Objektu atklāja: mazLIELIS | Atklāts: 19.11.2017 | Objekta komentāri: 0

 

Ilūkste, Latvija (Ilūkste)

 

 

 

Upes kopgarums ir 53 km (37 km Latvijā).